bildtitel

bildtitel

Adresser:

Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

Mail
info@soderhamnsfriskola.se

Facebook
Söderhamns Friskola och Fritids

Telefon
0270-177 70
0720-66 90 87

Använd vårt kontaktformulär för att göra en intresseanmälan.

Fritids

Fritids erbjuds som ett privat alternativ till skolbarnomsorg i kommunal regi. Vi har ett nära samarbete med skolan och håller till i samma lokaler och delar också till stor del personal med varandra för barnens trygghet. Det är samma ägare och huvudman för både skola och fritids (se styrelsen på personalsidan).

Maxtaxa tillämpas på samma sätt som hos kommunen. Alla barn som går på Söderhamns Friskola har möjlighet att gå på fritids om behovet finns. Även barn på andra skolor kan anmälas till vårt fritids.

Fritids ska kunna erbjuda barnen en lugn fristad, utflykter, temaarbete, idrott ute eller inne en gång i veckan m.m. Vi fungerar lite som skolans förlängda arm. Vi erbjuder även läxläsning på fritids, i samverkan med lärare och föräldrar. Det är viktigt att lyssna till barnens behov, vi pedagoger finns till för att tillgodogöra barnens behov.

Information

 

# Öppettiderna på fritids är kl. 06.30-17.30 (mån-fre)

# Frukosten serveras ca. mellan kl. 06.45-07.30

# För er som inte har fritids öppnar skolan kl. 07.30

# Kl. 07.50 går vi ut eftersom att skoldagen börjar kl. 08.00 med en gemensam promenad


Nyheter


Fr.o.m under hösten 2017 delades fritids till två grupper, F-Klass-åk 2 och åk 3-åk 6. Detta för att eleverna ska få en mer meningsfull fritidstid. Aktiviteterna kommer med denna delning kunna anpassas mer efter barnens ålder. De yngre kommer att hålla till på fritidssidan och de äldre på skolsidan. På morgonen kommer det att fortsätta att som tidigare, alltså sammanslaget inne på fritids och även på eftermiddagen, efter kl. 15.30.


Vi har även bestämt att sista 1,5 timme av dagen (dvs. från kl. 16.00) kommer det finnas film i tv-rummet för dem som haft en lång dag och är trötta. Även dator kommer vara ett alternativ, men inte varje dag.


Anmälan och uppsägning


Intresseanmälan för fritidsplats hos oss görs via kontaktformuläret.

Uppsägning av fritidsplats görs via denna blankett som sen skickas eller lämnas till oss.


Uppsägningstiden är en kalendermånad. Tex. inlämnad blankett 1:a, 15:e eller 31:a augusti har då uppsägningstid under hela kalendermånaden september. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Inkomstuppgifter för beräkning av fritidsavgift


Inkomstblankett ska fyllas i av alla föräldrar som nyttjar fritidsplats hos oss inför varje nytt läsår (skickas ut av oss). Om ingen ifylld blankett kommer tillbaka ifylld debiteras man maxtaxa tillsvidare (återbetalas ej). OBS! Detta gäller även er som saknar skattepliktig inkomst. Så jätteviktigt speciellt för de med låg eller ingen inkomst att fylla i blanketten i tid.

Ändras inkomsten avsevärt under pågående läsår ska ny inkomstblankett lämnas in så att vi kan räkna om er månadsavgift. Var noga med att fylla i även övriga barn i familjen som har barnomsorg på tex. förskolor eftersom att det kan ge er lägre månadstaxa i många fall.

Avgift förskola för barn 3-5 år och fritidshem 2019
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr i månaden
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

*Inkomsttaket (hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad) är från  den

1 januari 2019 47 490 kr.

Inkomstblanketten och mer info om vad som räknas som skattepliktig inkomst hittar ni här.
-
-
-
-
-