Vecka 35

Då har ännu en vecka gått. Denna vecka har eleverna fått börjat lite enkelt i varje ämne med att se målen i ämnet, diskutera och ge önskemål om hur de ska nå dem samt börjat arbetat lite försiktigt med ämnet.
De har även ägnat en halv dag åt att prata och diskutera om trivselregler på skolan och sedan vidare tagit fram egna trivselregler som ska följas i klassrummet. Sen fr.o.m. nästa vecka, efter barnens önskemål, kommer varje klass, på sitt eget vis, att samla poäng i ett belöningssystem där barnen aldrig blir "straffad" på något vis utan man bara uppmärksammar det positiva. Barnen tillsammans med klassläraren ska sätta gemensamma mål att nå i sitt belöningssystem. Detta körde vi även förra läsåret där vi märkte att detta var en bra morot för att börja tänka lite extra på sitt sätt att vara mot varandra och mot sig själv. Vidare om vad för poängsystem de valt, vilka mål de har och hur det går kommer i ett senare veckobrev.

I onsdags knäppte vi skolfoto. Vi pedagoger på skolan är mycket nöjda med fotografen och hoppas att även ni föräldrar är det. Kan inte klaga på leveranstiden, 24 timmar efter tagning.

På onsdag kvällen bjöd vi in till föräldramöte. Ungefär hälften av föräldrar skaran på skolan kom. På mötet informerade styrelsen om vilka de var, hur deras arbete har sett ut, hur arbetet ser ut framöver och deras tankar med verksamheten. Från skolan informerades om att INGA nötter får tas med till skolan då vi har elever med allergi, när vi är på utflykt gäller lika "fika regel" som förra läsåret gällande sötsaker = inga sötsaker, presenterade personalen och deras ansvarsområden, informerade kort om nationella proven som åk3 ska göra på vårterminen och berättade att vi fortsätter vårt fina samarbete med att ha våran skolsköterska på Oxtorget. Sedan informerade några föräldrar om att man kan redan i tidig ålder kan anmäla om ens barn vill spela något instrument eller vara med i kör via Kultur Skolan. Har ni ej fått information hemskickad, kontakta dem. Fritids avslutade mötet med en kort information om deras verksamhet just nu. Personalen på fritids just nu är Camilla och Simon samt ibland Mimmi. De kommer inom kort att planera klart denna termin och då komma ut med en info till er föräldrar som har barn på fritids. Sedan påminde de om linan ovanför där barnen hänger av sig. Där vill vi att ni kollar lite nu och då eftersom information till er kan hänga även där.

Idag, fredag, vid lunch fick styrelsen ett efterlängtat mail från skolinspektionen. De godkände ansökan!
Detta innebär att skolan drivs nu av föreningen och kommer att fortsätta som föräldrarna har kämpat för. Grattis!

På måndag har ALLA klasser idrott. Vi kommer att köra på med uteidrott så länge vädret är bra. Viktigt att packa med kläder och skor så att de kan genomföra lektionen riktigt. Glöm inte duschsaker! Elever som inte har med idrottskläder får stanna i klassrummet med klassen som ej ha idrott och arbeta. Då räknas den lektionen som en frånvaro om man inte har något skrivet från förälder.

Vi vill påminna om att barnen tar med sig inneskor, att de har en vattenflaska (underlättar allt spring under lektionstid) och att man har kläder på skolan efter väder samt extra om en olycka är framme.