Månadsbrev oktober 2016

Tack till er alla som kom på familjekvällen tisdagen den 27:e september. Vi på skolan tyckte att det blev en bra kväll där vi fick lära känna och prata lite med er på ett helt annat sätt än vanligt.

De punkter som vi tog upp var:

·       Morgonpromenaderna. De är obligatoriska då skolan börjar kl. 8. Kommer man senare och inte blir med på den räknas det som en frånvaro och man får ta igen tiden på bland annat läxläsningen.

·       Brandövning. Vi hade brandövning under vecka 37. Barnen skötte sig exemplariskt men det vi såg som en brist är hur ni föräldrar sköter listan i hallen. Alldeles för många skriver inte i tiderna era barn är här. Detta gör att skulle det bli brand på exempelvis fritids vet de ej om barnet är här eller inte. Sen slarvas det även mycket med strykningarna. När ni hämtat erat barn, stryk hen på listan med den gröna pennan.

·       Kvarglömda kläder och skor. Det ligger alldeles för mycket kvarglömda kläder i hallen som ingen verkar äga. Under oktober kommer det att rensas bland de kläder och skor som saknar ägare och dessa kommer att skickas dit de behövs.

·       Information. Alla barn har fått mappar (olika färger beroende på klass), mapparna ska gå fram och tillbaka, skola – hem. I dessa lägger lärarna den info ni föräldrar behöver ha inför veckan. Om mapparna ska gå fram och tillbaka varje dag eller någon speciell dag avgör lärarna i respektive klass. Men är man osäker får man kontakta klassläraren så man vet vad som gäller för sitt barn. Sen ibland lämnas information ut även från fritids och de lapparna brukar då hängas i linan ovanför platsen ert barn hänger av sig. Därför är det bra om ni föräldrar ibland följer med in och ser att ert barn får hem allt som ska hem. Annars missar man tyvärr information som kanske är nödvändig att få.

Andra saker som vi på skolan vill uppmana er om nu är bland annat att tänka på vad barnen har på sig. Vädret skiftar jättemycket just nu och överdragsbyxor, vantar och mössa kan vara bra att ha på hyllan. Vi har tyvärr fått ställa in några utelektioner på grund av att barnen inte haft ordentliga kläder på sig för att klara 1-2timmar ute i exempelvis skogen.

Under vecka 40 pratade lärarna i respektive klass lite extra om mobiltelefoner. Vi har beslutat att INGEN ska ha mobilen och hålla på med den under skoltid. Allt för många har dem i fickan och leker med dem på rasten och går och ringer i tid och otid trots att lärarna säger nej. Mer info om detta kommer lärarna i respektive klass där vi har detta problem att skriva om i veckobrevet.

Sen har vi sagt nej till att ringa och fråga om att följa med en kompis från skola/fritids. Detta på grund av att allt för mycket av vår tid har gått åt att leta nummer och lånat ut vår fasta telefon till att ringa ”kompissamtal”. Därför ber vi er att sköta detta hemma dagen innan eller att ni själva fixar nummer och sköter det mellan er föräldrar.