Söderhamns Friskola och fritids (F-klass till åk 6)

Lär dig allt du behöver, här börjar din framtid!

Nytt nyhetsbrev publicerat 2018-10-21, läs mer här!

Skolan startade ursprungligen i augusti 2008. En nystart har gjorts inför läsåret 15/16 med en ny huvudman (styrelsen) som tog över huvudmannaskapet och ägandeskapet för skolan och läsåret därpå togs även fritids över av samma styrelse. Vi håller till ute i Vågbro ute på vågbrocenter, tre kilometer från centrala Söderhamn (samma väg som Tempo i Vågbro ligger efter).


Vi har ett maxtak på 24 elever per klass (ca. 10-12 per årskull tas in). Läsåret 18/19 har vi ca. 60 elever som går hos oss på skolan i förskoleklass upp till åk 6.

Varje dag är vi ute och rör på oss i form av en morgonpromenad eller annan uteaktivitet, detta för att både vuxna och barn ska få extra energi till resten av dagen. Vi bjuder också alla elever och lärare på frukt varje dag. Läs mer om verksamheten här.

Fritids

Har hand om skolbarnomsorgen för barnen som går på Söderhamns Friskola. Fritidsplats erbjuds till barnen som går i Söderhamns Friskola fr.o.m. F-klass och uppåt. Vi har även möjlighet att ha barn från andra skolor på fritids. Ca. 50 barn har fritidsplats hos oss under läsåret 18/19. Maxtaxan gäller även hos oss precis som hos kommunala fritids. Fritids drivs av styrelsen på Söderhamns Friskola. Läs mer här!

Inspektion

Vi hade som många andra skolor i kommunen under våren 2018 en rutininspektion som genomfördes av skolinspektionen och vi fick under sommaren -18 beskedet att vi inte fick några anmärkningar eller förbättringspunkter utan de var helt nöjda med sitt besök. Vi är mycket stolta över detta som är ett bevis på att vi har en grymt bra skola med bra personal.

Trevlig miljö

Runt om våra lokaler finns otroligt vacker miljö med allt man kan önska sig. En vacker natur med grönskande skog och en porlande bäck. Vi har även fantastiska grönområden där barnen kan leka. Fotbollsplan och basketplan finns också. Endast fantasin sätter gränser...

Läxfri skola

Vi tog hösten 2016 beslutet att göra Söderhamns Friskola till en läxfri skola efter höstlovet. Anledningen till detta är att alla ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas med skolan. Läromålen ska nås på skolan inte på fritiden.

Alla barn har inte lika mycket hjälp hemma med läxor och detta skapar ojämna förutsättningar att lyckas. Läxor kan skapa ångest, oro och konflikter istället för att barnen kan släppa skolan precis som en vuxen gör när de har jobbat klart för dagen. Vi erbjuder också sommarskola för de som vill eller har behov, detta är naturligtvis frivilligt.

Barnen får extra tid/hjälp på skolan att lyckas och därför togs nya scheman fram. Det nya schemat har lite längre dagar ca. 15-20 min per skoldag i snitt (detta följer självklart skollagen och skolverkets regler precis som tidigare).

Detta är något som styrelse, rektor och personal tror stenhårt på och det är ett beprövat koncept sedan många år tillbaka som gett högre betyg i majoriteten av de skolor i landet som kör detta.

Hur anmäler jag mitt barn till skola/fritids?

Det går bra att sätta upp sig i kö via intresseanmälan så kontaktar vi er snarast möjligt.

Det går att ställa sitt barn i kö för framtida läsår redan när barnet är nyfött vilket rekommenderas för att ha större chans att få en plats (vi har redan flera barn födda 2018 i kö). Ni behåller även automatiskt er plats till den kommunala skolan i det område ni tillhör och i februari året barnet ska börja i skola kontaktar vi er om ni erbjuds en plats. Ni får senare ett brev från kommunen där ni kan välja att ta den kommunala platsen eller fylla i att ni fått en plats på vår skola istället.

Därför är det viktigt att fylla i intresseanmälan snarast möjligt för att få en så bra köplats som möjligt. Vill ni boka in ett besök går det jättebra att ringa eller mejla oss.

Fyll i intresseanmälan för att sätta upp ert barn i kö (ni kan då välja att ta en köplats enbart till skolan eller fritids eller både och).

Vi tillämpar en av skolinspektionen tillåten turordning gällande urvalsgrunder för att erbjuda plats på skola och fritids när det finns färre platser än sökande:

#1 Elever som gått i skolans förskoleklass
#2 Syskonförtur
#3 Kötid

Söker ni ett privat alternativ gällande förskola (ålder 1-5) rekommenderar vi varmt Bustrollets Förskola. Ni hittar deras hemsida här.

Elevhälsa

Inför läsåret 18/19 har vi skrivit avtal med Elevhälsoteamet i Bollnäs som kommer att finnas på plats på skolan regelbundet med skolsköterska och specialpedagog (och efter behov tillhandahåller de även psykolog och kurator).

För mer information kontakta rektor Michaela Guirguis. Mer information kommer under hösten på hemsidan.

Olycksfall

Vår skola/fritids har en olycksfallsförsäkring genom kommunen (gäller även friskolor) som gäller dygnet runt alla årets dagar. Eventuell skada anmäls av vårdnadshavare. Läs mer om vad den innefattar och hur ni anmäler en skada här.

Klagomål

Vid eventuella klagomål gällande någonting på skola eller fritids finns en speciell klagomålshanteringsmall att fylla i. All återkoppling sker i enlighet med Skollagen (2010:800). Denna mall kan laddas ned här eller fås på skolan. Det går bra att e-posta formuläret eller lämna in den på skolan till personal, rektor eller styrelse eller i brevlådan vid parkeringen.

Information

Lite kom ihåg: Kläder efter väder och vattenflaska att ha på skolan.

Skolan bjuder alla elever och lärare på frukt varje skoldag (minst en frukt per person finns tillgänglig till förmiddagsläsningen). Det kommer erbjudas lite blandat som tex. bananer, päron, äpplen och någon citrusfrukt varje dag. Vill man ha specialfrukt/smörgås måste det tas med själv.

Smiley smi

Skolans portar öppnar kl. 07.30, då kan elever som inte går på fritids gå in med väska och dylikt, morgonpromenaden startar kl. 08.00 och är obligatorisk.

Läsåret 18/19

Höstterminen

22 augusti - 21 december 

Lovdagar för eleverna
24 september
29 oktober - 2 november (höstlov)

Vårterminen

9 januari - 13 juni

Lovdagar för eleverna
4 - 8 mars (sportlov)
23 - 26 april (påsklov)
31 maj
7 juni

Jullovet infaller mellan höstterminens slut och vårterminens start. Sommarlovet infaller mellan två läsår. Studiedagar kan tillkomma ovan.


För eventuell extra ledighet utöver ordinarie lov/kläm/studiedagar krävs att en ledighetsansökan fylls i och lämnas in i god tid. Denna kan laddas hem här och printas eller alternativt så frågar ni klassföreståndaren eller övrig personal efter en färdigutskriven blankett.

För senaste nytt gå in på vår Facebooksida regelbundet.

bildtitel

bildtitel

Adresser:

Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

Mail
info@soderhamnsfriskola.se

Facebook
Söderhamns Friskola och Fritids

Telefon
0270-17770

Använd vårt kontaktformulär för att göra en intresseanmälan.