Söderhamns Friskola (F-klass till åk 6)

 

Lär dig allt du behöver, här börjar din framtid!

Startade på Vågbrocenter i augusti 2008. Vi finns i Vågbro, tre kilometer från centrala Söderhamn (samma väg som Tempo ligger efter). En nystart har gjorts inför höstterminen 15/16 då Söderhamns Friskola Ekonomisk Förening tog över skolan som nu styrs av den nya styrelsen och rektorn.

Vi har ett maxtak på 20 elever per klass (ca. 10 per årskull tas in). I dagsläget har vi 51 elever som går hos oss på skolan i förskoleklass upp till åk 4. Kommer ökas ut varje kommande läsår för att senast läsåret 18/19 omfatta f-klass till åk 6 igen. Då kommer ca. 70 elever gå på skolan.

Varje dag är vi ute och rör på oss i form av en morgonpromenad eller annan uteaktivitet, detta för att både vuxna och barn ska få energi till resten av dagen. Vi bjuder också alla elever och lärare på frukt varje dag. Läs mer om verksamheten här.

Fritids

Har hand om skolbarnomsorgen för barnen som går på Söderhamns Friskola. Fritidsplats erbjuds till barnen som går i Söderhamns Friskola fr.o.m. F-klass och uppåt med precis samma regler som gäller i den kommunala verksamheten, vi har även några barn från andra skolor på fritids. I Dagsläget har vi 45 barn på fritids. Givetvis gäller maxtaxan även hos oss. Fritids drivs av styrelsen på Söderhamns Friskola. Läs mer här!

Trevlig miljö

Runt om våra lokaler finns otroligt vacker miljö med allt man kan önska sig. En vacker natur med grönskande skog och en porlande bäck. Vi har även fantastiska grönområden där barnen kan leka. Fotbollsplan finns också. Endast fantasin sätter gränser...

Läxfri skola

Vi tog tidigare i höst beslut att göra Söderhamns Friskola till en läxfri skola efter höstlovet. Anledningen till detta är att alla ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas med skolan. Läromålen ska nås på skolan inte på fritiden.

Alla barn har inte lika mkt hjälp hemma med läxor och detta skapar ojämna förutsättningar att lyckas. Läxor kan skapa ångest, oro och konflikter istället för att barnen kan släppa skolan precis som en vuxen gör när de har jobbat klart för dagen.

Barnen kommer att få extra tid/hjälp på skolan att lyckas istället och därför har nya scheman tagits fram. Det nya schemat har lite längre dagar ca. 15-20 min per skoldag i snitt (detta följer självklart skollagen och skolverkets regler precis som tidigare).

Detta är något som styrelse, rektor och personal tror stenhårt på och det är ett beprövat koncept sedan många år tillbaka som gett högre betyg i majoriteten av de skolor i landet som kör detta.

Hur anmäler jag mitt barn till skola/fritids?

För tillfället har vi inte möjlighet att ta emot fler elever på skolan under pågående läsår men det går bra att sätta upp sig i kö via intresseanmälan.

Det går att ställa sitt barn i kö för framtida läsår redan när barnet är nyfött vilket rekommenderas för att ha större chans att få en plats (vi har redan barn födda 2016 i kö). Ni behåller även automatiskt er plats till den kommunala skolan i det område ni tillhör och i februari året barnet ska börja i skola får ni ett brev från kommunen där ni kan välja att ta den kommunala platsen eller fylla i att ni valt vår skola istället.

Därför är det viktigt att fylla i intresseanmälan snarast möjligt för att få en så bra köplats som möjligt. Vi kontaktar er senast under februari året när barnet ska börja i F-klass för att meddela om ert barn fått plats inför skolstarten eller om ni har en reservplats och för att vi ska få ett besked av er som förälder om ni vill tacka ja till den platsen eller ej, vill ni boka in ett besök går det jättebra att ringa oss.

Ni rekommenderas ställa ert barn i kö så snart som möjligt för att öka chanserna att få en plats, f-klass 17/18 är i princip full redan men ställer ni er i kö har ni reservplats då det händer att inte alla nyttjar sin plats när vi sen kollar av med alla som står i kö i februari.

Fyll i intresseanmälan för att sätta upp ert barn i kö (ni kan då välja att ta en köplats enbart till skolan eller fritids eller både och).

Vi tillämpar en av skolinspektionen tillåten turordning gällande urvalsgrunder för att erbjuda plats på skola och fritids när det finns färre platser än sökande:

#1 Elever som gått i skolans förskoleklass
#2 Syskonförtur
#3 Kötid

Söker ni ett privat alternativ gällande förskola (ålder 1-5) rekommenderar vi varmt Bustrollets Förskola inne i Söderhamn. Ni hittar deras hemsida här.

Skolsköterskan

Detta läsår 16/17 har vi vår skolsköterska från E-hälsan ute på e-center.

Hon heter Eva Englund och arbetar som BVC sköterska i vanliga fall.
Eva var tidigare under terminen hit till skolan och hälsade på alla barnen samt lärarna. Barnen fick presentera sig själva lite kort och Eva lika så.

Kontakten med henne detta läsår kommer att ske via rektor, Michaela. Vill man komma i kontakt med henne får man kontakta Michaela så kontaktar hon Eva som sedan återkommer till er. Michaela kan ni kontakta på skolan, via mail michaela@soderhamnsfriskola.se tel: 0270 - 177 70 eller 072 – 066 90 16.

När ert barn ska på kontroll får ni en lapp med hem från skolan cirka 1-2 veckor innan. Där tid, datum och anledning framkommer (glöm inte ta med intyget där ni godkänner utlämning av journal vid första tillfället). Träffarna med Eva där vaccin kommer att ges sker på E-hälsans hälsocentral på e-center. Detta för att en läkare måste finnas tillgänglig när man ger vaccin.

Har ni EJ möjlighet att ta denna tid ber vi er snarast att kontakta Michaela så att vi inte behöver betala för uteblivet besök. Har du som förälder ej möjlighet att följa ditt barn, men det är ok att barnet åker utan dig till skolsköterskan, ber vi er också att kontakta Michaela. Då försöker vi lösa så att vi hjälper barnet att komma till besöket samt att vi närvarar med dem under hela besöket.

Vid övriga funderingar är ni välkomna att kontakta Michaela så svarar hon på det hon kan direkt annars kollar hon upp det och återkommer med ett svar.

Klagomål

Vid eventuella klagomål gällande någonting på skola eller fritids finns en speciell klagomålshanteringsmall att fylla i. All återkoppling sker i enlighet med Skollagen (2010:800). Denna mall kan laddas ned här eller fås på skolan. Det går bra att e-posta formuläret eller lämna in den på skolan till personal, rektor eller styrelse.

Information

Lite kom ihåg: Kläder efter väder och vattenflaska att ha på skolan.

Skolan bjuder alla elever och lärare på frukt varje skoldag (minst en frukt per person finns tillgänglig till förmiddagsläsningen). Det kommer erbjudas lite blandat som tex. bananer, päron, äpplen och någon citrusfrukt varje dag. Vill man ha specialfrukt/smörgås måste det tas med själv.

Smiley smi

Skolans portar öppnar kl. 07.30, då kan elever som inte går på fritids gå in med väska och dylikt, morgonpromenaden startar kl. 08.00.

Eventuell ledighetsansökan kan laddas hem här och skrivas ut vid behov alternativt fråga klassföreståndaren för en färdigutskriven. Tänk på att söka ledigt för ditt barn i god tid så att vi kan planera in extra läxläsning vid behov.

Aktuellt vårterminen 2017

Här följer några datum att planera in i kalendern:

Vårterminen -17 (11 januari – 13 juni):

·         20 januari, friluftsdag (Skatehallen/Bowlinghallen)

·         26 januari, börjar åk 2-4 med ett musikprojekt, 9 tillfällen

·         27 januari, börjar åk 3-4 med syslöjd på fredagar, 9 tillfällen

·         Vecka 5, kommer vi att åka och se på vissa tillställningar som de har under SM-veckan

·         7 februari, börjar åk 1 med bad, 5 tillfällen

·         20 februari, friluftsdag

·         Vecka 10, sportlov

·         Vecka 16, påsklov
Alla barnen slutar då den 13/4 kl: 12.15 efter att de har genomfört den årliga "påskjakten".

·         Vecka 21, hälsoveckan

·         26 maj och 5 juni, klämdagar! Både skolan och fritids har stängt dessa dagar.

Skolavslutning 13:e juni kl. 18 i Ulrika Eleonora kyrka


Läsåret 17/18 (OBS inte nuvarande läsår!)

Höstterminen -17

17 augusti - 22 december 

Lovdagar höstterminen -17

18 september
30 oktober - 3 november (höstlov)

Vårterminen -18

10 januari - 13 juni

Lovdagar vårterminen -18

5 februari
5 - 9 mars (sportlov)
3 - 6 april (påsklov)
30 april
11 maj

För eventuell extra ledighet krävs att en ledighetsansökan fylls i, denna kan laddas hem här och printas eller alternativt så frågar ni klassföreståndaren efter en färdigutskriven blankett.

För senaste nytt gå in på nyhetsbrev för att se information och nyheter regelbundet gällande skolan.

Vi lägger också ut information på Facebooksidan regelbundet.

bildtitel

bildtitel

Adresser:

Söderhamns Friskola och Fritids
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

Mail
info@soderhamnsfriskola.se

Facebook
Söderhamns Friskola

Telefon
0270-17770

Ring eller använd vårt kontaktformulär för att göra en intresseanmälan.